МЕНЮ
Количка
Сайтът не извършва продажби и служи само за каталог на корпоративни клиенти!

Условия за ползване

Добре дошли в ЕЛСИСТ К!


Тези условия очертават правилата и разпоредбите за използване на уебсайта на ЕЛСИСТ К ЕООД, намиращ се на уеб адрес www.elsyst-bg.eu.


С достъп до този уебсайт приемаме, че приемате тези условия. Не продължавайте да използвате ЕЛСИСТ К, ако не сте съгласни с всички условия, посочени на тази страница.


Следната терминология се отнася за настоящите Общи условия, Декларация за поверителност и Известие за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашият“ се отнася до вас, лицето, което влиза в този уебсайт и отговаря на условията на компанията. "Компанията", "Нашите", "Ние", "Нашите" и "Нас", се отнася до нашата Компания. „Страна“, „Страни“ или „Нас“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички условия се отнасят до офертата, приемането и разглеждането на плащането, необходимо за осъществяване на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел да се отговори на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на заявените от Компанията услуги, в съответствие с и при спазване на преобладаващото законодателство на България. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, главни букви и / или той / тя или те, се приема като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същата.


Бисквитки

Ние използваме използването на бисквитки. С достъп до ЕЛСИСТ К, вие се съгласихте да използвате бисквитки в съгласие с Политиката за поверителност на ЕЛСИСТ К ЕООД.

 Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да позволят функционалността на определени области, за да улеснят хората, които посещават нашия уебсайт. Някои от нашите партньори / рекламни партньори също могат да използват бисквитки.


Разрешително

Освен ако не е посочено друго, ЕЛСИСТ К ЕООД и / или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост върху всички материали на ЕЛСИСТ К. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от ЕЛСИСТ К за ваше лично ползване, подложено на ограничения, определени в тези условия.


Не трябва:


Препубликувате материали от ЕЛСИСТ К

Продавате, наемате или подлицензирате материали от ЕЛСИСТ К

Възпроизвеждане, дублиране или копиране на материали от ЕЛСИСТ К

Преразпределяте съдържанието от ЕЛСИСТ К


Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. ЕЛСИСТ К ЕООД не филтрира, не редактира, публикува или преглежда коментари преди присъствието им на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на ЕЛСИСТ К ЕООД, неговите агенти и / или свързани лица. Коментарите отразяват вижданията и мненията на човека, който публикува своите виждания и мнения. До степента, разрешена от приложимото законодателство, ЕЛСИСТ К ЕООД не носи отговорност за Коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и / или претърпени в резултат на каквото и да е използване и / или публикуване и / или поява на Коментарите на този уебсайт.


ЕЛСИСТ К ЕООД си запазва правото да наблюдава всички Коментари и да премахва всякакви Коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или причиняват нарушаване на настоящите Общи условия.


Вие гарантирате и заявявате, че:


Имате право да публикувате Коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;

Коментарите не нарушават никакво право на интелектуална собственост, включително без ограничение авторско право, патент или търговска марка на трета страна;

Коментарите не съдържат клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или по друг начин незаконни материали, които представляват нарушение на поверителността

Коментарите няма да бъдат използвани за привличане или популяризиране на бизнес или по поръчка или за представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

С настоящото предоставяте на ЕЛСИСТ К ЕООД неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират всеки ваш коментар във всякакви и всички форми, формати или медии.


Хипервръзка към нашето Съдържание

Следните организации могат да правят връзка към нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:


Правителствени агенции;

Търсачки;

Нови организации;

Дистрибуторите на онлайн директории могат да правят връзка към нашия уебсайт по същия начин, както хипервръзката към уебсайтовете на други регистрирани фирми; и

Акредитирани фирми в цялата система, с изключение на привличане на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и благотворителни групи за набиране на средства, които може да не хипервръзка към нашия уеб сайт.

Тези организации могат да правят връзка към нашата начална страница, публикации или друга информация за уебсайта, стига връзката: (а) да не е по никакъв начин измамна; (б) не предполага фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти и / или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.


Можем да разгледаме и одобрим други заявки за връзки от следните видове организации:


общоизвестни потребителски и / или бизнес източници на информация;

dot.com сайтове на общността;

асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации

Важно!
Сайтът не извършва продажби и служи само, като каталог на корпоративни клиенти!